Települési és Területi Klímastratégiák (TTKS) programkoncepció kidolgozása

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia számos új tervezési követelményt támaszt, melyek hatékony ellátása települési, járási és megyei önkormányzatok szintjén lehetséges. E követelmények egyaránt érintik a dekarbonizációt (pl. települési energiagazdálkodás, közlekedésszervezés, létesítmény üzemeltetés stb.), az éghajlati alkalmazkodást (pl. település-egészségügy, épületek és kritikus infrastruktúra állapota, turizmus stb.) és a szemléletformálást (pl. lakossági tájékoztatás, önkormányzati döntéshozók, döntéselőkészítők tájékoztatása). A projekt célja a települési, járási és megyei komplex „NÉS-kompatibilis” klímastratégiák (TTKS) kidolgozásának módszertani megalapozása

A projekt részeként kidolgozásra kerül egy kérdőíves gyorsteszt „Települési Alkalmazkodási Barométer”, amelynek célja, hogy képet nyerjünk egy adott település alkalmazkodással, megmaradással, fenntarthatósággal, tűrőképességgel kapcsolatos helyzetéről, kilátásairól. A kérdőív két részből áll: az általános kérdésekből és a tematikus kérdéssorokból. Az általános kérdések az adott települést érintő főbb társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatokat, valamint a klímaváltozás fő helyi hatásait érintik, a tematikus kérdéssorok pedig a klímaváltozás egyes hatásaival kapcsolatos részletes kérdéseket tartalmazzák. A kérdőív célcsoportját a települések működtetésével, fejlesztésével fogalakozó szakemberek és önkormányzati vezetők alkotják.

 

Illusztráció: Nyugat.hu

Languages

Main partners

User login